Privacy & cookie policy

PRIVACYVERKLARING

Glenn Baeten bouwcoördinatie draagt privacy hoog in het vaandel. We verbinden er ons dan ook toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform alle wettelijke bepalingen. Met deze verklaring willen wij u alvast volledig informeren. Daarbij gaan we dieper in op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om deze verklaring te lezen en bekend te raken met ons beleid m.b.t dit onderwerp. Belangrijk hierbij is dat u zich steeds kunt verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Deze verklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het gaat m.a.w. om gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

In het kader van uw samenwerking met Glenn Baeten bouwcoördinatie kunnen wij ertoe gebracht worden om verschillende persoonsgegevens te verzamelen:

 • gegevens om u te identificeren: uw naam, adres, geboortedatum en -plaats, foto, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, gezinssamenstelling …
 • gegevens over uw voorkeuren en interesses, die u ons rechtstreeks of onrechtstreeks meedeelt
 • gegevens afkomstig van derde partijen
 • gegevens die u met ons uitwisselde op onze specifieke pagina’s op de sociale media

Zoals de wet het voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens verwerkt, zoals onder andere:

 • raciale of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging
 • lidmaatschap van een vakvereniging
 • genetische eigenschappen
 • gezondheid
 • seksuele voorkeuren
 • strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien
 • biometrische gegevens
 • Indien wij toch gegevens van deze aard moeten verwerken, vragen wij altijd voorafgaandelijk uw toestemming
2. Verzamelen van persoonsgegevens

Een aantal van uw gegevens kunnen verzameld worden door Glenn Baeten bouwcoördinatie:

 • wanneer u klant wordt
 • wanneer u een formulier of een contract dat wij u voorleggen, invult
 • wanneer u van onze diensten en producten gebruikmaakt
 • wanneer u zelf contact met ons opneemt via een kanaal dat wij ter beschikking stellen
 • Telkens het vereist is, zorgen wij ervoor dat wij uw toestemming bekomen
3. Doeleinden van de gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel verwerkt.

In het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens:

 • wanneer wij uw toestemming verkregen hebben;
 • in het kader van de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen te kunnen voldoen
4.   Bescherming van uw gegevens

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

5.   Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De personen die toegang krijgen tot uw gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun opdracht.

Uw gegevens worden enkel na voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden in het kader van de contractuele bepalingen.

6.   Uw rechten

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u betreffen. In dat kader kunt u ons vragen:

of wij persoonsgegevens van u verwerken;

 • waarvoor wij die verwerken
 • welke groepen van persoonsgegevens wij verwerken
 • met welke categorieën van bestemmelingen wij uw gegevens delen
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens van u automatisch verwerken
 • Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren. In een aantal welomschreven gevallen maakt de wet het mogelijk om de gegevens te doen verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden (een verhuis of een vernieuwing van uw identiteitskaart).

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij wensen uit te voeren.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons bedrijf kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Mail: commission@privacycommission.be

Web: https://www.privacycommission.be

7.   Consulteren van uw gegevens

U kan uw gegevens te allen tijde opvragen via volgende kanalen:

info@glennbaeten.be

+ 32 (0)493 34 91 36

www.glennbaeten.be

COOKIE POLICY

A. Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of jouw gebruikservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door een partner, waarmee de website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de verschillende soorten cookies kan je vinden op www.allaboutcookies.org.

B. Gebruikte cookies op glennbaeten.be

We gebruiken enkel cookies om onze website aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften. Zo kunnen we verbeteringen en updates aan onze website toevoegen op basis van de manier waarop je ze wil gebruiken.

We gebruiken over het algemeen geen cookies om jou persoonlijk te identificeren.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor jou als bezoeker. Ze zorgen ervoor dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

C. Beheer van cookies

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van onze website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

Je kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat.

Als je de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg je er het best voor dat de cookies ingeschakeld zijn in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Internet explorer
 • Klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’
 • Verplaats de instellingen-schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit) op het tabblad ‘Privacy’
 • Klik op ‘OK’
Mozilla Firefox
 • Klik op ‘Opties’
 • Zorg dat ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt op het tabblad ‘Privacy’
 • Klik op ‘Ok’
Google Chrome
 • Klik op ‘Extra’ bovenaan en kies ‘Opties’
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content Settings’
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
Safari
 • Klik op het pictogram ‘Cog’ en selecteer de ‘Voorkeur’ optie
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Klick op ‘Opslaan’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen hebben rond cookies, kan je steeds contact opnemen met info@glennbaeten.be