bouwfases
baeten bouwcoördinatie

Elke bouwfase heeft haar bijzonderheden en elke fase vraagt dan ook een andere knowhow. Wij zijn er graag bij vanaf de eerste fase maar we haken ook probleemloos later in als de bouwheer ons enkel dan nodig heeft. Voor elke fase kunnen we een echte meerwaarde betekenen.

1. Ontwerp

We stellen een gedetailleerd bouwprogramma op en maken een raming van de kost. We halen in deze fase ook een performant bouwteam aan boord. We coördineren alle studies en adviseren over eventuele optimalisaties. 

2. Vergunning

We volgen de vergunningsdossiers op en toetsen het ontwerp af aan de wettelijke voorschriften. We zorgen voor ruisloze communicatie met de verschillende bevoegde instanties. Hun eventuele opmerkingen integreren we in het uitvoeringsdossier.

3. Uitvoeringsdossier

Het uitvoeringsdossier volgen we nauwgezet op en we organiseren overlegvergaderingen met elke bouwpartner. De initiële raming houden we goed in het oog en passen die tijdig aan.

4. Aanbesteding

In deze fase splitsen we de verschillende dossiers op en selecteren we de beste aannemers. We vergaderen met de aannemers en geven ze alle informatie die ze nodig hebben om onverwijld aan de slag te kunnen gaan. 

5. Uitvoering

Om alles vlot te laten verlopen houden we constructieve werfvergaderingen. Zo kunnen we direct advies geven als er wijzigingen zijn en tevens controle houden over het budget. Problemen smoren we zo in de kiem. De uitvoering loopt op wieltjes. 

6. Oplevering

We kijken alle eindvorderingen na en we zorgen voor de nodige documenten en adviseren bij de opleveringen.