EPB
verslaggeving

epb verslaggeving

EPB normen

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. 

Deze EPB-normen houden specifieke eisen in voor isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, zonnepanelen, verwarmingssystemen en ambiëren een zo comfortabel mogelijk binnenklimaat.

Het is een totaalpakket waar de overheid rekening mee houdt bij het toekennen van een bouw-of verbouwvergunning en eventuele premies.

Elk bouwproject aangevraagd na 1 januari 2006 moet aan de wettelijke EPB-eisen voldoen. Wij zoeken minutieus uit aan welke voorwaarden jouw project moet voldoen en op welke premies je aanspraak maakt. Een esthetische én economische oplossing op maat van het globale concept is ons doel. 

energie, design en kosten:

de beste combi

De EU-leiders willen het jaarlijkse energieverbruik in de EU uiterlijk in 2030 met 32,5 % verminderen. Energie is een hot topic en zal dat blijven, achterblijven is geen optie. 

Het is de bedoeling om esthetiek, energiezuinigheid, milieu en budget op één lijn te krijgen. Daarvoor stellen we in overleg met de architect en andere betrokkenen verschillende manieren voor om te komen tot het meest efficiënte ontwerp.

De bouwcoördinator geeft correct en snel advies hierover in de ontwerpfase want bijsturen achteraf is lastig.

hoe gaat dit
in zijn werk?

De EPB-aangifte bestaat uit meerdere onderdelen en beschrijft hoe het bouwproject reëel uitgevoerd is. Alle gegevens over isolatiematerialen en technische installaties worden in de EPB-aangifte opgenomen.

Ontwerpfase
Wij maken op basis van geleverde plannen een voorcalculatie met een verslag over het E- & S-peil (of K-peil) en de ventilatievoorzieningen met aanvullend advies. Elk nieuwbouwproject moet een minimale hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Wij bekijken met u welke technieken de voorkeur genieten voor uw project. Als u een lager E-peil wil behalen dan het maximaal toegelaten E-peil helpen wij u verder en adviseren we u welke materialen, installaties, … er mogelijks kunnen gebruikt worden.
Startverklaring
De startverklaring is een eerste kennisgeving aan de Vlaamse overheid dat de werken van start gaan. Hierin wordt vermeld of het ontwerp al dan niet aan de EPB-eisen voldoet. Ze dient minstens 8 dagen voor de start van de werken ingediend te worden bij de Vlaamse overheid.
advies tijdens bouwproces
Wij blijven doorheen het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten en proberen steeds een oplossing te formuleren.
opmaak energiecertificaat
Ten laatste 6 maanden na de oplevering van de werken wordt de EPB-aangifte ingediend bij het Vlaams Energie Agentschap. Hierna wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt, waarin een kengetal vermeld staat dat een indicatie geeft van de energiezuinigheid van het gebouw. Hiermee is uw project dan volledig afgerond.
premies voor epb
Een waaier aan subsidies zijn beschikbaar. Samen zorgen we ervoor dat u er het meeste uithaalt.

Voor welke projecten kan u bij ons terecht?

Wij verzorgen de EPB-verslaggeving voor alle gebouwen in Vlaanderen. U kan bij ons terecht voor zowel nieuwbouw als verbouwingen van ééngezinswoningen en appartementsgebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel.